గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో.. ఇస్మార్ట్ సత్తి సందడి చూశారా..!

Khairatabad Ganesh Immersion 2019, గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో.. ఇస్మార్ట్ సత్తి సందడి చూశారా..!

గణేష్ నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో ఇస్మార్ట్ సత్తి సందడి చేస్తున్నాడు. సత్తిని చూసిన పోలీసులు, ఫ్యాన్స్ సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు. ఓ వైపు గణనాధుల సందడి, మరోవైపు సత్తి కామెడీ యాక్షన్ అదిరిపోయింది. ఎప్పుడూ టీవీలో మాత్రమే కనిపించే సత్తి.. ఒక్కసారిగా నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్షం కావడంతో ఫ్యాన్స్ తెగ హడావుడి చేశారు. సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఫోన్లు పట్టుకుని సత్తిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *