ఐపీఎల్ 2020: ఢిల్లీ ఆటగాళ్ల సాధన.. గెలుపే ధ్యేయం.!(ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ 2020: ఢిల్లీ ఆటగాళ్ల సాధన.. గెలుపే ధ్యేయం.!(ఫోటోలు)