సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేను అరెస్ట్ చేయించిన జగన్ ప్రభుత్వం..!

Own Party MLA Arrest, సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేను అరెస్ట్ చేయించిన జగన్ ప్రభుత్వం..!
Own Party MLA Arrest, సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేను అరెస్ట్ చేయించిన జగన్ ప్రభుత్వం..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *