‘గ్లోబరీనా’కు గుడ్‌బై.!

ఇంటర్ ఫలితాల గందరగోళం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద సంచలనమైంది. ఇక దీనికి ముఖ్య కారణమైన గ్లోబరీనా సంస్థకు ఇంటర్ బోర్డు ఎట్టికేలకు ఉద్వాసన పలికింది. త్వరలో జరిగే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను నిర్వహించే బాధ్యతలను నోడియాకు చెందిన డేటా టెక్ మేధోడెక్స్ సంస్థకు అప్పగించనుంది. 2018-19 నుంచి మూడేళ్ళ పాటు పరీక్ష ఫలితాల నిర్వహణ బాధ్యతలను తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు గ్లోబరీనాకు అప్పగించగా.. తొలి ఏడాదిలోనే ఈ సంస్థ విఫలమైంది. దీంతో ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుని.. గ్లోబరీనాపై వేటు వేసింది.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

‘గ్లోబరీనా’కు గుడ్‌బై.!

ఇంటర్ ఫలితాల గందరగోళం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద సంచలనమైంది. ఇక దీనికి ముఖ్య కారణమైన గ్లోబరీనా సంస్థకు ఇంటర్ బోర్డు ఎట్టికేలకు ఉద్వాసన పలికింది. త్వరలో జరిగే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను నిర్వహించే బాధ్యతలను నోడియాకు చెందిన డేటా టెక్ మేధోడెక్స్ సంస్థకు అప్పగించనుంది. 2018-19 నుంచి మూడేళ్ళ పాటు పరీక్ష ఫలితాల నిర్వహణ బాధ్యతలను తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు గ్లోబరీనాకు అప్పగించగా.. తొలి ఏడాదిలోనే ఈ సంస్థ విఫలమైంది. దీంతో ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుని.. గ్లోబరీనాపై వేటు వేసింది.