వినోదం వార్తలు
Page 5

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
3933 votes · 3933 answers

వైరల్ న్యూస్