ఐపీఎల్ 12: అభిమానుల కేరింతల మధ్య ‘డేవిడ్ వార్నర్’ వీడ్కోలు

David Warner Completed His IPL Season 12 With Great Knock-In Last Match, ఐపీఎల్ 12: అభిమానుల కేరింతల మధ్య ‘డేవిడ్ వార్నర్’  వీడ్కోలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *