జయలలిత ఆస్తులు వాళ్ల‌కే చెందుతాయ్… స్ప‌ష్టం చేసిన కోర్టు..