తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులపై.. కేంద్రమంత్రికి ఉపరాష్ట్రపతి ఆదేశం

Women abuse: డిగ్రీ పిల్లలను బాత్రూం తీసుకెళ్లి… అండర్ వేర్లు విప్పించి… ఆ పరీక్ష..!!