వామ్మో నిత్యానంద ‘కైలాస్‌’కు అన్ని అప్లికేషన్స్ వెళ్లాయా..!