సినిమాల్లోకి ‘లక్ష్మీ పార్వతి’.. ఎంట్రీ కన్ఫామ్..!