శుభలేఖలతో వెళితే శుభవార్తలు.. గులాబీ పార్టీలో కొత్త ట్రెండ్

ఎటూ తేలని ‘మహా’ పంచాయితీ.. సోనియా వ్యూహం సాగతీతేనా ?