కెరీర్ స్టార్టింగ్‌లో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించా: విద్యాబాలన్