ఆసుపత్రిలో చేరిన ముఖేష్ గౌడ్.. పరిస్థితి విషమం

పృథ్వీకి చైర్మన్ పదవి.. మరి అలీకి..?

మేరీకోమ్‌కు స్వర్ణ పతాకం..!

నేను ఆకలితో ఉన్నపుడు ఏ హీరో పట్టించుకోలేదు – పూరి జగన్నాధ్