తను కురచ దుస్తులు వేసిందా? పసికందు దారుణంపై రష్మి ఆవేదన

ఆసుపత్రి నుంచి శర్వానంద్ డిచార్జ్‌