డైలీ అప్‌డేట్స్
Page 2

Poll

లాక్ డౌన్ నిబంధనలను పూర్తిగా బేఖాతరు చేసి, రోడ్లమీదికి వస్తున్న వారిలో సామాజిక స్పృహ కొరవడిందని భావిస్తున్నారా?
2107 votes · 2107 answers

వైరల్ న్యూస్