రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం కేసీఆర్ ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *