ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవసరమయ్యే విద్యుత్ సరఫరా చేసే అంశంపై సమీక్షా సమావేశం ఫొటోస్

KCR about Kaleswaram Project, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవసరమయ్యే విద్యుత్ సరఫరా చేసే అంశంపై సమీక్షా సమావేశం   ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *