కెమికల్ డబ్బా పేలి వ్యక్తి మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు

Chemical canister explodes, killing one person, కెమికల్ డబ్బా పేలి వ్యక్తి మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *