బిగ్ న్యూస్ బిగ్ డిబేట్
, బిగ్ న్యూస్ బిగ్ డిబేట్

Poll

లాక్‌డౌన్ లేకుండానే దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించగలం అనుకుంటున్నారా?
28181 votes · 28181 answers

వైరల్ న్యూస్