, కర్కాటకం
కర్కాటకం: సన్నిహితులు, బంధువులతో మాట పట్టింపులు వస్తాయి. ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. పనులు నత్తనడికన సాగినా.. అనుకున్న సమయానికి పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం పదిలం. వ్యాపారాల్లో, ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడులు ఉన్నవి కనుక జాగ్రత్తలు అవసరం. శుభవార్తలు వింటారు.
, కర్కాటకం

Poll

చైనా దూకుడు వెనుక కశ్మీర్ వేర్పాటు వాదులు, స్థానిక రాజకీయనాయకులు వున్నారన్న అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారా?
2709 votes · 2709 answers

వైరల్ న్యూస్