సీఎం ‘వైయస్ జగన్‌’ కలెక్టర్‌లతో కాన్ఫరెన్స్‌ ఫోటోలు

Ys Jagan, సీఎం ‘వైయస్ జగన్‌’ కలెక్టర్‌లతో కాన్ఫరెన్స్‌ ఫోటోలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *