అమూల్ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్

  • Pardhasaradhi Peri
  • Publish Date - 11:00 am, Thu, 3 December 20
అమూల్‌ ప్రాజెక్టు వాహనాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
అమూల్ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్
అమూల్ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్
అమూల్ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్