బురేవి తుఫాను ఇంకా బుసలు కొడుతోంది. తీరప్రాంతాల్లో కలవరం రేపుతోంది. తుఫాన్‌ ధాటికి తమిళనాడుతోపాటు చిత్తూరు…