బరువు ఎలా తగ్గాలో అనుష్క నేర్పిస్తుందట..

‘సైజ్ జీరో’ సినిమా కోసం అమాంతం బరువు పెరిగిపోయి కష్టాలు కొనితెచ్చుకున్న దక్షిణాది సినిమా తార అనుష్క, ఇప్పుడు తిరిగి సన్నగా తయారై, మళ్లీ మేకప్ వేసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ‘సైజ్ జీరో’ తరువాత బాహుబలి, భాగమతి సినిమాల్లో నటించి హిట్ కొట్టినా, ఆపై దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉండిపోయింది. పెరిగిన బరువును తగ్గించుకునేందుకు నానాపాట్లూ పడ్డ అనుష్క, ఇప్పుడు తాను బరువు తగ్గిన విధానాన్ని వివరిస్తూ ఓ పుస్తకం రాసిందట. త్వరలోనే ఇది ఇంగ్లీష్ భాషలో విడుదల అవుతుందని సమాచారం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

బరువు ఎలా తగ్గాలో అనుష్క నేర్పిస్తుందట..

‘సైజ్ జీరో’ సినిమా కోసం అమాంతం బరువు పెరిగిపోయి కష్టాలు కొనితెచ్చుకున్న దక్షిణాది సినిమా తార అనుష్క, ఇప్పుడు తిరిగి సన్నగా తయారై, మళ్లీ మేకప్ వేసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ‘సైజ్ జీరో’ తరువాత బాహుబలి, భాగమతి సినిమాల్లో నటించి హిట్ కొట్టినా, ఆపై దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉండిపోయింది. పెరిగిన బరువును తగ్గించుకునేందుకు నానాపాట్లూ పడ్డ అనుష్క, ఇప్పుడు తాను బరువు తగ్గిన విధానాన్ని వివరిస్తూ ఓ పుస్తకం రాసిందట. త్వరలోనే ఇది ఇంగ్లీష్ భాషలో విడుదల అవుతుందని సమాచారం.