స్మైలింగ్ క్వీన్ ‘అనుపమ పరమేశ్వరన్ ’… అల్లరికి, అందానికి కేరాఫ్ అడ్రస్..

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 9:54 am, Thu, 3 December 20
తన అల్లరితో,చిలిపి చేష్టలతో అభిమానులకి వినోదాన్ని పంచే అనుపమ పరమేశ్వరన్.
తన అల్లరితో,చిలిపి చేష్టలతో అభిమానులకి వినోదాన్ని పంచే అనుపమ పరమేశ్వరన్.
తన అల్లరితో,చిలిపి చేష్టలతో అభిమానులకి వినోదాన్ని పంచే అనుపమ పరమేశ్వరన్.
తన అల్లరితో,చిలిపి చేష్టలతో అభిమానులకి వినోదాన్ని పంచే అనుపమ పరమేశ్వరన్.
తన అల్లరితో,చిలిపి చేష్టలతో అభిమానులకి వినోదాన్ని పంచే అనుపమ పరమేశ్వరన్.