ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Page 2

తిరుమలలో నీటికష్టాలు..?

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని నీటికష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఎక్కడికక్కేడే జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు