అమెరికా పర్యటనలో ప్రవాసాంధ్రులతో సమావేశమైన ఏపీ సీఎం జగన్‌ .

Jagan America Tour Photos, అమెరికా పర్యటనలో ప్రవాసాంధ్రులతో సమావేశమైన ఏపీ సీఎం జగన్‌ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *