ఇంటర్మీడియేట్ విద్యార్ధులు ఆత్మ హత్యలకు నిరసన తెలుపుతూ వరంగల్ జిల్లాలో అన్ని పార్టీ నాయకులు కొవ్వొత్తి ర్యాలీ ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ఇంటర్మీడియేట్ విద్యార్ధులు ఆత్మ హత్యలకు నిరసన తెలుపుతూ వరంగల్ జిల్లాలో అన్ని పార్టీ నాయకులు కొవ్వొత్తి ర్యాలీ ఫొటోస్