ఫేస్‌బుక్‌లో కుటుంబ వివరాలను బయటపెట్టే ఫీచర్

ముందు ముందు ఫేస్‌బుక్‌ ద్వారా మన జీవితం మొత్తం తెలిసిపోతుందేమో…మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఏం కొంటున్నాం…లాంటివన్నీ బహిర్గతం అవుతున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో మనం ఏదైనా వెతికినపుడు దానికి సంబంధించినవి మన సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్‌లో స్క్రోల్ చేస్తున్నపుడు కనిపిస్తాయి. దీని ఆధారంగా యాడ్స్‌ని మనకు కనబడేలా చేస్తాయి యాడ్ కంపెనీలు. ఈ పనిని ఇంకా సులభతరం చేయబోతోంది ఫేస్‌బుక్.